English | Nederlands

Welke WorkPace instelling kiezen

 

Kies eenvoudig de juiste pauze instelling

WorkPace kan men eenvoudig instellen in het WorkPace Dashboard. De medewerker kiest uit vijf verschillende standaard instellingenniveaus. Het gedrag van de pauzemeldingen worden ook direct uitgelegd, waardoor een goede instellingskeuze wordt gemaakt en ergernis wordt voorkomen. 
 

Video WorkPace medewerker instructie

 

klik op foto voor vergroting

WorkPace ondersteuningsniveaus
Bij het instellen kan de medewerker kiezen uit vier verschillende in strengheid oplopende ondersteuning niveaus;

 • Alleen monitoring, er verschijnen geen pauzemeldingen, feedback via icoontjes.
 • Alleen signalering, de pauzemelding komt op en kan als het niet uitkomst worden weggeklikt en de melding komt ook niet meer terug.
 • Eén keer uitstellen, de pauzemelding komt op en kan als het niet uitkomt één keer worden uitgesteld.
 • Niet uitstellen, de pauzemelding moet worden opgevolgd. 

De consequentie van het ondersteuningsniveau worden direct uitgelegd, waardoor een goede instellingskeuze wordt gemaakt en ergernis wordt voorkomen.

WorkPace instellingen in detail personaliseren

De medewerker kan in het Bedieningsvenster, afwijkend van standaard instellingen, eigen accenten leggen bij het instellen van WorkPace. Zo is WorkPace helemaal op maat te maken waardoor ergernis wordt voorkomen.

Ontspan- en beweegpauzes signaleren wanneer en hoe lang u zou moeten pauzeren om voldoende te herstellen. Ze kunnen worden aangezet/uitgezet en aangepast in interval, duur en ondersteuningsniveau. 

Workouts zijn het beste alternatief wanneer de beweegpauze achter het bureau dient te worden doorgebracht. Ze kunnen worden aangezet/uitgezet, gekozen kan worden uit het aantal workouts per pauze en de medewerker kan zelf workouts kiezen uit een totaal van 25.

Dag- en weeklimieten signaleren wanneer u het maximum aan netto beeldschermwerktijd heeft bereikt. Ze kunnen worden ingesteld/uitgezet, de duur, ondersteuningsniveau en het aantal signaleringen kan worden bepaald.

klik op foto voor vergroting

Typesnelheid beperking draagt bij aan het beperken van de werkintensiteit. Deze kan worden aangezet/uitgezet, limieten en het controleniveau kan worden bepaald.

Bureaumodus geeft signaleringen op vaste tijdstippen, ongeacht uw computergebruik. Deze kan worden aangezet/uitgezet, interval, duur en stoptijd kan worden bepaald.

Dagschema plant diverse pauzes per (werk-)dag. Deze kan worden aangezet/uitgezet, geeft mogelijkheden voor het plannen van koffie-, thee-, lunchpauzes en einde werkdag.

Tips ondersteunen bij het handhaven van een gezonde werk- en leefstijl

 • kunnen worden aangezet/uitgezet
 • worden vermeld op ontspanpauze, beweegpauze of op beide
 • eigen tips kunnen worden toegevoegd/beheerd
 • eigen tips die online webbrowser gestuurde programma’s activeren kunnen worden toegevoegd/beheerd
 • per tip kan verschijningsfrequentie worden bepaald

Geluid verhoogt de attentiewaarde van signaleringen

 • kan worden aangezet/uitgezet
 • keuze uit 17 WorkPace signaleringen voor geluidondersteuning
 • keuze uit 12 geluidfragmenten voor deze WorkPace signaleringen

Statuspaneel geeft voortdurend feedback over het dagelijkse computergebruik

 • Statuspaneel tonen/niet tonen
 • Kan altijd op de voorgrond worden gezet/of niet
 • Ontspanpauze tonen/niet tonen
 • Beweegpauze tonen/niet tonen
 • Daglimiet tonen/niet tonen
 • Weeklimiet tonen/niet tonen
 • Typesnelheid tonen/niet tonen
 • Bureaumodus weergeven of niet

Opties voor overige personalisering van instellingen

 • Tijdens de Beweegpauze kan de screensaver worden aangezet/uitgezet
 • Tijdens pauzes kan het beeldscherm worden gewist. Aanzetten/uitzetten
 • Pauzegedrag icoontje vermelden in de Windows taakbalk. Aanzetten/uitzetten
 • Werkintensiteit icoontje vermelden in de Windows taakbalk. Aanzetten/uitzetten
 • Waarschuwingen over beeldschermwerktijden. Aanzetten/uitzetten
 • Vermelden van Tips op Ontspanpauzes. Aanzetten/uitzetten
 • Opschorten van WorkPace bij Windows remote sessie. Aanzetten/uitzetten
 • Meldingen laten zien via een springende icoontje. Of flashing border, of bouncing icon