English | Nederlands

Wat is WorkPace

Beeldschermwerk is de tweede grootste werkgerelateerde veroorzaker van gezondheidsklachten en verzuim op kantoor. 


WorkPace beschermt beeldschermwerkers tegen gezondheidsklachten door computergebruik en langdurig zitten. Het maakt computerwerk gezonder en veiliger. WorkPace inventariseert werkintensiteit, computergebruik en pauzegedrag en ondersteunt drie typen gebruikers:

Preventie - computergebruikers zonder gezondheidsklachten

Medewerkers krijgen grafische feedback over hoe hun computergebruik bijdraagt aan de ontwikkeling van gezondheidsrisico’s. Pauze ondersteuning staat uit. Actuele persoonlijke feedback maakt medewerkers bewust van hun werkgedrag. Dit geeft de beste garanties voor gedragsverandering.

Preventie - computergebruikers die een gezonde werkstijl nastreven

Medewerkers krijgen dezelfde grafische feedback als hierboven. De pauze ondersteuning is ingesteld op Voldoende of Goede Bescherming. Pauzemeldingen verschijnen subtiel en kunnen worden met een klik worden uitgesteld of weggeklikt als het even niet uitkomt.

Curatie - computergebruikers met computerwerk gerelateerde gezondheidsklachten

Medewerkers krijgen dezelfde grafische feedback als hierboven. De pauze ondersteuning is ingesteld op Gedwongen Bescherming. WorkPace dwingt pauzegedrag af om gezond werkgedrag te laten inslijten. Dit is noodzakelijk om van klachten af te komen.

Het WorkPace Dashboard geeft de grafische feedback en is de plek waar de medewerker zijn pauze ondersteuning instelt of verder personaliseert. WorkPace pauzemeldingen geven tips voor een gezonde leef- en werkstijl. De eerste iOS en Android versies zijn nu beschikbaar evenals de Microsoft touchscreen ondersteuning. De Windows 8 design maakt WorkPace overzichtelijker en intuïtiever. 

Gezondheidsrisico's door computerwerken

Langdurig werken achter een beeldscherm kan gezondheidsklachten aan armen, nek en schouders opleveren. Langdurig aaneengesloten zitten lijkt gerelateerd te zijn aan vroegtijdig overlijden, hart- en vaatziekten, depressie. Ook kan langdurig beeldschermwerk stressverhogende effecten hebben.

 

Financiële gevolgen

Verzuimkosten bedragen tussen de 4 á 10% van de loonsom en worden veroorzaakt door uit non-productiviteit, ziekte vervanging, terugkeerbegeleiding en verzekering. Minder bekend is dat er ook productiviteitsverlies optreedt als gevolg van gezondheidsklachten voorafgaand aan verzuim.  


Herstelmomenten 

Die gezondheidsklachten kunnen worden voorkomen door computerwerk af te wisselen door voldoende herstelmomenten, bij voorkeur door ontspanning en beweging. 


Ondersteuning voor een gezonde werkstijl

WorkPace is een softwareprogramma dat beeldschermwerkers stimuleert om tijdig en voldoende te herstellen van computerwerk en biedt advies om tot een gezonde leef- en werkstijl te komen. Met hulp van WorkPace blijven beeldschermwerkers zich fris en vitaal voelen, dragen zij optimaal bij aan de organisatie en wordt direct en en op termijn de duurzame inzetbaarheid van beeldschermwerkers vergroot.