English | Nederlands

Nieuwe Ziektewet - lagere premie

In de Nieuwe Ziektewet is geregeld dat de financiële gevolgen van verzuim volledig bij de werkgever ligt. Vanaf 2016 geldt dit ook voor ingehuurd personeel. De ziektewet premie is voor een belangrijk deel variabel en kan gunstig worden beïnvloed door lage verzuimcijfers. In het meest negatieve scenario kan de werkgever worden geconfronteerd met 10 jaar loondoorbetaling voor arbeidsongeschiktheid. WRM stelt gezondheidsrisico's objectief vast waardoor (kosten van) productiviteitsverlies en verzuim grotendeels kunnen worden voorkomen.