English | Nederlands

Medewerker betrokkenheid

De medewerker brengt een deel van zijn gezondheidsrisico's zelf in kaart waarna WRM een persoonlijk risicoprofiel maakt. Dit profiel bevat uitsluitend op de persoon toegespitste analyses en advies. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat actuele persoonlijke feedback de beste garantie geeft voor positieve gedragsverandering. Verandering naar gezond en duurzaam werkgedrag