English | Nederlands

Compliance - voldoen aan wet- en regelgeving

Met WRM wordt er een goede invulling gegeven aan wet- en regelgeving

Voorlichting- en instructie kantoren
WRM biedt voorlichting en instructie afgestemd op de RI&E
WRM past de voorlichting en instructie automatisch aan bij gewijzigde omstandigheden
WRM bevat een instructie voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Complete RI&E kantoren
WRM voorziet in risico inventarisaties voor alle medewerkers/afdelingen/functies/groepen
WRM monitoring, analyses en advies komen objectief en wetenschappelijk gefundeerd tot stand
WRM module Beeldschermwerk is doorlopend actueel, module Voorlichting en Inventarisaties te actualiseren binnen een uur
WRM risicorapporten zijn voor elke belanghebben in te zien

Complete plan van aanpak
WRM geeft aan wie welke maatregelen onderneemt om risico's op te lossen en wanneer dat geschiedt.

Naleving Arbobesluit rusttijden
Door signalering na 2 uur beeldschermwerk

Naleving afspraken Arbocatalogi inzake computer- en kantoorwerk
WRM benadert de beperking van risico's vanuit 5 W gedachte (Werkdruk, Werktijden, Werkgedrag, Werkplek en Werktaak)
Vanuit WRM kan WorkPace pauze software worden aangeboden
Werkplekonderzoek en werkplektraining
Verwijzing naar deskundigen