English | Nederlands

Medewerker rol

Door zich aan te melden bij zijn online risico portaal, kan de medewerker beginnen met deze module. 

klik op foto voor vergroting

Voorlichting

Medewerkers volgen de online Training Gezond Werken. Hiermee leren ze arbeidsrisico's te herkennen die kunnen optreden bij kantoor- en computerwerk. Uniek aan de training is de interactiviteit door de diverse vraag-antwoord elementen. Dit vraagt om een actieve houding van de medewerker, waardoor de aangeboden informatie ook beklijft.

Gecombineerd met de assessments wordt met deze training wordt voldaan aan de wettelijke eisen over voorlichting en instructie beeldschermwerk. De training duurt 12 minuten en kan in delen worden gevolgd.

klik op foto voor vergroting

Assessments

De medewerker doorloopt periodiek de online assessments:
*     Werkplek en lichaamshouding 
*     Fysieke en mentale conditie
*     Psychische belasting (w.o. werkdruk en stress)
*     Klachten

Het betreft zg. 'slimme' assessments' die alleen bij risico's doorvragen. De doorlooptijd per assessment bedraagt dan tussen de 1 minuut (geen risico's) en 7 minuten (veel risico's).  De vier assessments kunnen gespreid in de tijd worden doorlopen. Na completering van het assessment wordt het risicoprofiel berekend en in het persoonlijk risicoportaal gepubliceerd. 

Klik op foto voor vergroting

Risicoprofiel met aanbevelingen

WRM analyseert de antwoorden (in hun samenhang), vertaalt ze naar een persoonlijk risicoprofiel en vermeldt deze in het risicoportaal van de medewerker. Per risicocategorie wordt aangegeven of er sprake is van een een hoog, gemiddeld of laag risico.

Elke risicocategorie bevat meerdere aanbevelingen om de risico's op te heffen. Elke aanbeveling bestaat uit een titel en een uitvoerige persoonlijke toelichting. De aanbevelingen zijn wetenschappelijk onderbouwd, praktisch uitvoerbaar en budget neutraal. De medewerker kan er direct mee aan de slag.

Het persoonlijk risicoprofiel bestaat uit het actuele profiel en de historische risico ontwikkeling. 

Klik op foto voor vergroting

Uitvoerige persoonlijke toelichting op de aanbevelingen

De uitvoerige persoonlijke toelichting geeft in detail weer wat de medewerker kan ondernemen om risico's verder terug te brengen. 

Objectieve persoonlijke feedback blijkt de krachtigste motivator voor medewerkers om risico's op te lossen.

 

 

Risicoprofiel ontwikkeling blijven volgen

Omdat de medewerker periodiek de assessments doorloopt en aanbevelingen opvolgt verbeter zijn risicoprofiel