English | Nederlands

Deskundige rol

 

 

Klik op afbeelding voor vergroting

Wellnomics Risk Management (WRM) is het complete online arbo preventieprogramma voor kantoren. Met WRM organiseert de deskundige het preventieproces en delegeert hij/zij preventietaken naar medewerkers en (indien gewenst) leidinggevenden. De deskundige:

 • organiseert online voorlichting en online risico inventarisaties
 • delegeert de uitvoering van de risico inventarisaties
 • herinnert medewerkers eraan om aanbevelingen op te volgen
 • rapporteert (al dan niet op groepsniveau) over

WRM geeft real time inzicht in de ontwikkeling van arbeidsrisico's binnen de organisatie. WRM biedt instrumenten voor vroegtijdige risicoherkenning, analyses, interventies en rapportage. Als gezondheidsrisico's worden beheerst, is er grip op gezondheidsklachten (= productiviteitsverlies) en verzuim.

WRM en de rol van de deskundige (3 min. video) 

klik op de foto voor vergroting

Online voorlichting

 WRM bevat een online Gezond Werken training voor kantoor- en computerwerkers. De training behandelt:

 • Waarom een veilige werkplek belangrijk is
 • De zithouding en juiste instelling voor stoel en bureau
 • Comfortabele en veilige instelling van de computer
 • Omgevingsfactoren (w.o. geluid, licht en luchtvochtigheid) 

Hiermee doen medewerkers kennis op voor het zelfstandig herkennen en oplossen van arbeidsrisico's. De training is een goede invulling van de wettelijke eisen over voorlichting en instructie aan medewerkers. De preventie verantwoordelijke plant trainingen, nodigt (groepen van) medewerkers uit, bewaakt de voortgang en optimaliseert de deelname aan de voorlichting.

Risico monitoring en assessments


Automatische monitoring
Risico inventarisaties

Bij deze module is de WorkPace monitor aktief op de computer van elke kantoormedewerker. Deze module meet en adviseert over de gezondheidsrisico's die kunnen voortkomen uit:

 • werkintensiteit
 • pauzegedrag
 • computerduur


De preventie deskundige nodigt via WRM periodiek medewerkers uit voor het doorlopen van een risico inventarisatie. Hij kan per groep bepalen welke inventarisatie er worden aangeboden. Hij bewaakt de voortgang en optimaliseert de deelname. Het betreft zg. 'slimme' inventarisaties' die alleen bij risico's doorvragen. De doorlooptijd per assessment bedraagt dan tussen de 1 minuut (geen risico's) en 7 minuten (veel risico's).  De vier risico inventarisaties kunnen gespreid in de tijd worden doorlopen. Na completering van de inventarisatie wordt het risicoprofiel berekend en in het persoonlijk risicoportaal gepubliceerd. De inventarisaties meten en adviseren over:

 • Psychische belasting
 • Fysieke en mentale conditie
 • Werkplek
 • Lichaamshouding
 • Klachten

 

klik op foto voor vergroting
Risico profilering: identificatie en analyse

Wellnomics berekent op basis van 66 risicofactoren ieders persoonlijk risicoprofiel en bijhorende adviezen om risico's te beperken. De  risicoprofielen worden worden gepresenteerd volgens het stoplichtmodel: Rood betekent Hoog risico, Oranje betekent Gemiddeld risico en Groen betekent Laag risico. 

De preventie deskundige identificeert:

 • de risico's van de medewerkers
 • de medewerkers met 'Hoog risico'
 • waarom zij risico lopen
 • wat er dient te gebeuren om risico's op te lossen
 • afdelingen/vestigingen met hoog risico's
 • best practices
klik op foto voor vergroting

Verbeteradvies

 De preventie deskundige kan pro-actief medewerkers eraan herinneren om hun aanbevelingen op te volgen. Daarnaast kan hij medewerkers selecteren om van nabij te volgen. De Actions-log archiveert de communicatie met de medewerkers. Tot slot kan de preventie medewerker WorkPace pauze ondersteuning activeren voor individuele of groepen medewerkers.