English | Nederlands

Wellnomics Risk Management - Computerwerkgedrag

Wellnomics Risk Management voor medewerkers - Computer werkgedrag

De Module Computer werkgedrag beperkt en/of voorkomt gezondheidsklachten van beeldschermwerken door het stimuleren van gezonde werkstijl. WorkPace sensoren meten 32 mogelijke bronnen voor gezondheidsrisico's. Het geavanceerde WRM-algoritme analyseert deze en vertaalt ze naar een persoonlijk risicoprofiel met aanbevelingen voor een gezondere werkstijl. 

Bekijk de Wellnomics Risk Management video voor medewerkers (3 min.)  De video is ondertiteld.


Relatie tussen risico's, vitaliteit en productiviteit

Automatische risicomonitoring
WRM analyseert deze data (in onderlinge samenhang),

Risicoprofiel met aanbevelingen
WRM analyseert deze data (in onderlinge samenhang), vertaalt ze naar een persoonlijk risicoprofiel en geeft deze weer in de portal van de medewerker. Per risicocategorie wordt aangegeven of er sprake is van een een hoog, gemiddeld of laag risico. Elke risicocategorie bevat meerdere aanbevelingen om de risico's op te heffen. Elke aanbeveling bestaat uit een titel en een uitvoerige persoonlijke toelichting. De aanbevelingen zijn wetenschappelijk onderbouwd, praktisch uitvoerbaar en budget neutraal. De medewerker kan er direct mee aan de slag. Het persoonlijk risicoprofiel bestaat uit het actuele profiel en de historische risico ontwikkeling. De risico analyses en aanbevelingen zijn wetenschappelijk gevalideerd door deskundigen en bewezen in de praktijk

Uitvoerige toelichting op de aanbevelingen
De uitvoerige persoonlijke toelichting geeft in detail de persoonlijke analyse weer: wat er is gemeten in welke periode, hoe verhoud de meting zich met de referentiegroep en wat de medewerker kan ondernemen om risico's verder terug te brengen. Objectieve persoonlijke feedback blijkt de krachtigste motivator voor medewerkers om risico's op te lossen.

Het is mogelijk in WRM om WorkPace pauze ondersteuning te activeren 
WorkPace pauze ondersteuning is volledig in WRM geintegreerd.

Preventief gebruik 
Als WRM preventief wordt ingezet, adviseren wij om WorkPace pauze ondersteuning te activeren op basis van de aanbevelingen die WRM geeft. Deze aanbevelingen bieden ook alternatieven voor WorkPace. Wij adviseren om de medewerker de regie te geven in de ondsteuning die hij/zij wenst.

Curatief gebruik 
Als WRM wordt ingezet ter beperking van gezondheidsklachten adviseren wij om WorkPace pauze vnaaf het begin te activeren. 

Gratis WRM testversie 
Maak zelf kennis met de testversie voor de medewerker rol. Meld u aan op de testportal (link), download en installeer WorkPace en lees hoe uw stijl van werken gezonder kan.