English | Nederlands

Privacybescherming en dataveiligheid

Dataveiligheid

Databeveiliging bestaat onder andere uit;

 • Secure Login en SSL (https)
 • Enforced password security
 • Beveiliging tegen brute force attacks
 • Beveiliging tegen cross-site scripting (XSS)
 • Beveiliging tegen HTML snippets
 • Beveiliging tegen SQL injection aanvallen

Privacybescherming

Detailniveau van rapportages:

 • Individu of groep
 • Minimale groepsgrootte voor rapportages

Rol gebaseerde toegang tot rapportages:

 • Medewerker, leidinggevende en preventieverantwoordelijke
 • Toekennen van detailniveau per rol 
 • Koppelen van rol aan specifieke medewerker

WRM is getoetst en geaccepteerd door CPB als hulpmiddel bij het voldoen aan de wettelijke verplichtingen aangaande risico inventarisaties, voorlichting aan medewerkers, het naleven van instructies door medewerkers en de toezicht op de naleving door de preventie medewerker.