English | Nederlands

Het onderzoek achter Wellnomics

Wellnomics Risk Management is gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek

Wellnomics Risk Management is wereldwijd de eerste en enige Arbo-risicomanagement software die wetenschappelijk is gevalideerd. Wellnomics is ontwikkeld in samenwerking met een team van internationale ergonomie-experts van TNO, de Nederlandse organisatie voor toegepast-wetenschappelijk onderzoek. Het is gebaseerd op een onderzoeksproject van drie jaar waarin gegevens werden geanalyseerd van meer dan 50 wetenschappelijke verslagen over kantoorergonomie.

Wellnomics-risicomodel

Het resultaat is een geavanceerd risicomodel op basis van geavanceerde algoritmen waarmee de voornaamste risicofactoren die de gezondheid en productiviteit van kantoorwerkers beïnvloeden nauwkeurig kunnen worden gemeten.

Het bovenstaande risicomodel toont de verschillende factoren die van invloed zijn op kantoorwerkers en het onderlinge verband ertussen. Over het algemeen vormen werkhouding en ergonomie van de werkplek het zwaartepunt van kantoorveiligheid. In bovenstaand model zijn het slechts een van de vele factoren die letsel of ongemakken kunnen veroorzaken. Let ook op de feedback-lus, waarbinnen werkgebonden musculoskeletale symptomen of letsels (WMSD) de individuele factoren van een werknemer kunnen beïnvloeden. Daardoor zijn ze minder goed in staat om te gaan met normale werkdruk en fysieke werklast.

Wellnomics vergelijkt de verzamelde gegevens met de norm

Als wereldleider in het meten van computergebruik1 heeft Wellnomics toegang tot een grote dwarsdoorsnede van bevolkingsgegevens2 over computergebruik, waartegen het dit model afzet. De onderstaande grafiek toont een voorbeeld van deze normgegevens: de verdeling van het gemiddelde en piekcomputergebruik bij de gepeilde bevolking van kantoorwerkers.

Distribution of Levels of Computer Use for Office Workers

Wellnomics vergelijkt de verzamelde werknemersgegevens met deze basislijninformatie om de relatieve risiconiveaus te berekenen in diverse evaluatiecategorieën.

Meten van het computergebruik

Een uniek kenmerk van Wellnomics Risk Management is de mogelijkheid om het computergebruik en de pauzes automatisch te meten met Wellnomics Recorder, de eerste wetenschappelijk gevalideerde software voor het meten van het computergebruik3. Dit kenmerk biedt aanzienlijke voordelen in vergelijking met vroeger gebruikte methoden, zoals zelfrapporten. De hieronder getoonde resultaten van één studie tonen aan dat zelfrapporten zeer onnauwkeurig zijn in vergelijking met de metingen van Wellnomics Recorder.

Zelfrapporten

    Wellnomics Recorder

      

Verhouding van het computergebruik gemeten door zelfrapporten en door Wellnomics Recorder tot het werkelijk waargenomen computergebruik

 

Erkende risicorapportage

Wellnomics levert klanten geteste en gevalideerde instrumenten. Bijvoorbeeld de ongemakscores in Wellnomics Risk Management zijn gemeten met de beproefde visuele analoge pijnschaal (VAS)4.

Psychosociale stressfactoren worden geëvalueerd op basis van de Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ)5.

Het Wellnomics-risicomodel en het aanbevelingensysteem zijn eveneens getest en gevalideerd door studies van TNO in echte kantooromgevingen.


1Wellnomics Recorder werd gebruikt in enkele van de belangrijkste grootschalige onderzoeken over computergebruik tot dusver, zoals het Deense NUDATA-onderzoek met 7000 gebruikers en het Nederlandse PROMO-onderzoek met 2000 gebruikers. Zie het Wellnomics White Paper Onderzoeksstudies met Wellnomics Recorder en WorkPace, www.wellnomics.com/research/wwp-studies.pdf voor een volledige lijst van onderzoeken waarin Wellnomics Recorder is gebruikt

2Er werd een dwarsdoorsnede genomen van meer dan 60 ondernemingen over de hele wereld die de software Wellnomics WorkPace gebruiken. Meer informatie over deze analyse is verkrijgbaar via Wellnomics Ltd.

3In diverse wetenschappelijke studies is Wellnomics Recorder (WorkPace) erkend als een accuraat instrument voor het meten van het computergebruik. Zie het Wellnomics White Paper Wellnomics Recorder – een erkend instrument voor het meten van computergebruik, www.wellnomics.com/research/wwp-wrvalid.pdf voor een lijst van studies.

4De VAS is een algemeen gebruikte methode met bewezen geldigheid en betrouwbaarheid voor het meten van pijnintensiteit. Zie Turk, D.C en Melzack, R. (1992) Handbook of Pain Assessment, New York, Guilford Press, voor een gedetailleerde beschrijving van de VAS-methode.

5The Copenhagen Psychosocial Questionnaire--a tool for the assessment and improvement of the psychosocial work environment, 2005, Scand J Work Environ Health. Dec; 31(6):438-49.

Lees hier meer over onderzoeksbronnen voor ontwerp product, algoritmen en advies