English | Nederlands

De systeemarchitectuur van Wellnomics

OPMERKING:

Dit technische document is bestemd voor het IT-personeel. Wellnomics® Risk Management gebruikt een client/server-architectuur, bestaande uit:

  1. Wellnomics-webserver, waarop IIS en Microsoft SQL Server draait.
  2. Wellnomics-client (Recorder + Breaks & Exercises1) op de desktopcomputer van elke werknemer.

Wellnomics-webserver

De Wellnomics-webserver slaat alle evaluatiegegevens op. Via een webinterface, het zogeheten Wellnomics Portal, kunnen werknemers zich aanmelden, hun evaluaties voltooien en hun rapporten bekijken. Geautoriseerde managers kunnen zich aanmelden en managementrapporten over hun personeel of de hele onderneming bekijken. Voor toegang tot het Wellnomics Portal is alleen een internetbrowser vereist.

Wellnomics Client (Recorder + Breaks & Exercises)

De Wellnomics-client bestaat uit Wellnomics Recorder en Wellnomics Breaks & Exercises.1

Wellnomics Recorder is in de achtergrond actief op de computer van elke kantoorwerker en houdt statistieken bij over het computergebruik. Op basis van deze informatie wordt een risicoprofiel opgebouwd van de werklast van elke werknemer. De gegevens worden dagelijks gelogd op de Wellnomics-webserver, waar ze worden opgeslagen in een SQL-database.

Wellnomics Breaks & Exercises herinnert kantoorwerkers eraan regelmatig pauzes te nemen en oefeningen te doen en geeft hen feedback over hun werklast en het naleven van de pauzes.

Waarom kunnen Wellnomics Recorder en Breaks & Exercises niet op de server draaien?

Om iedereens muis- en toetsenbordactiviteit te kunnen volgen, moeten Wellnomics Recorder en Wellnomics Breaks & Exercises rechtstreeks op de desktop van elke werknemer draaien.

Importeren van HR-gegevens van ondernemingsstructuur

Wellnomics kan het maken van rapporten vergemakkelijken en afstemmen op uw ondernemingsstructuur door gewoon de vereiste gegevens te importeren uit de HR-database van uw onderneming. Deze gegevens kunnen regelmatig worden bijgewerkt met een door komma’s gescheiden bestand (.CSV) dat is geëxporteerd uit uw HR-database. Alleen de HR-basisgegevens zijn vereist, zoals naam, e-mailadres, afdeling, locatie en leidinggevende.

Systeemvereisten voor Wellnomics

Hardwarevereisten voor client-desktop

De onderstaande tabel vermeldt de aanbevolen minimale hardwareconfiguratie om Wellnomics te draaien op de desktop.

Schijfruimte < 120 MB
Processorvermogen < 1% in achtergrond (processorsnelheid hoger dan 1 GHz)
Geheugengebruik < 10 MB (console geminimaliseerd)

Softwarevereisten voor server

De Wellnomics-server is gebaseerd op Microsoft-technologie en vereist de volgende softwareonderdelen:

  • Microsoft Server 2003 R2
  • Microsoft Internet Information Server (IIS) 6.0
  • Microsoft SQL Server 2005 with at least Service Pack 1
  • Microsoft .Net 2.0
  • Access to an SMTP server

Hardwarevereisten voor server

De onderstaande tabel vermeldt de aanbevolen minimale hardwareconfiguratie2 voor de server . Voor minder dan 10.000 gebruikers kunnen IIS en SQL op dezelfde machine worden gedraaid. Voor meer gebruikers wordt aanbevolen de IIS- en SQL-server op afzonderlijke machines te installeren. Schijfstations moeten in een RAID-configuratie worden gebruikt. Raadpleeg uw IT-afdeling voor het specifieke bedrijfsbeleid inzake serverhardware- en beveiliging.

Gebruikers IIS/SQL Server IIS Server SQL Server
1 – 1,000 Intel Dual Core 3.0 GHz, 2 GB RAM - -
1,000 – 10,000 Intel Dual Core 3.0 GHz, 4 GB RAM - -
10,000 – 50,000 - Intel Dual Core 3.0 GHz, 2 GB RAM Intel Dual Core 3.0 GHz, 2 GB RAM
50,000 – 100,000 - Intel Dual Core 3.0 GHz, 4 GB RAM Intel Dual Core 3.0 GHz, 4 GB RAM

Zie het infoblad Veelgestelde vragen over de Wellnomics-client/servervoor meer informatie over de werking van de Wellnomics-client/server.

1 Vroeger bekend onder de naam WorkPace.
2 De minimale hardwarevereisten kunnen wijzigen voor toekomstige versies van Wellnomics.