English | Nederlands

Visie

Gezondheid en welzijn bepalen in hoge mate de productiviteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Van medewerkers wordt verwacht dat zij, veel meer dan in het verleden, zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun inzetbaarheid. Wellnomics stelt medewerkers in staat om op een verantwoorde manier aantoonbare gezondheidswinst te boeken. Van werkgevers wordt verwacht dat zij randvoorwaarden creëren waarbinnen welzijn en gezondheid van medewerkers kunnen worden gerealiseerd. Wellnomics software faciliteert dit zodat het boeken van gezondheidswinst verantwoord, efficiënt en aantoonbaar plaatsvindt. Zo worden werkgerelateerde gezondheidsklachten voorkomen en verzuim significant verminderd. 

Organisatie waarden

Bepalend voor draagvlak en succes is dat opdrachtgevers meetbare gezondheidswinst boeken en plezierig gebruik maken van onze software. Onze klantrelaties overstijgen dan ook de verkoop van een product. We nemen een actieve rol in het helpen bereiken van hun doelen. Bijvoorbeeld door het delen van best practices of door de inzet van ons professional services team op het gebied van training, change management en klantspecifieke implementatie.

Wellnomics software wordt ontwikkeld op basis van uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing (door onafhankelijke derden).